Puppy's

Om u beter te begeleiden bij de ontwikkeling van uw pup organiseren wij in samenwerking met onze hondengedragsdeskundige Marie-Louise van Gastel:

Vanwege het coronacirus zijn er op dit moment geen puppy informatie avonden en/of consultaties.

 

puppy

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.