Emeprid drank

Werkzame stof: Metoclopramide.

Indicatie: Versnelling maaglediging, verbetering darmmotiliteit. Stimulatie eetlust. Bij honden en katten: anti-braak.

Dosering:
Hond en kat:
3 tot 4 maal daags 0.1-0.4 mg/kg, ofwel 0.1-0.4 ml/kg.

Knaagdieren, konijnen:
3 tot 4 maal daags 0.5-1 mg/kg, ofwel 0.5-1 ml/kg.

Doeldier: Honden, katten, knaagdieren, konijnen.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten. Liefst 30 minuten voor de maaltijd geven.

Bijwerkingen: Sufheid, obstipatie, diarree. Neurologische verschijnselen (verlies van nauwkeurige beweging). Gedragsveranderingen.

Contra-indicatie: Darmobstructie, darmperforatie. Maagdarmbloeding, alvleesklierontsteking en epilepsie.

Overdosering: Gedragsveranderingen, stijfheid ledematen.

Opmerking: Indien Emeprid® samen met Zitac® gegeven wordt:

  • een half uur voor de maaltijd Emeprid® geven.
  • een kwartier voor de maaltijd Zitac® geven

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.