Emeprid drank

Werkzame stof: Metoclopramide.

Indicatie: Versnelling maaglediging, verbetering darmmotiliteit. Stimulatie eetlust. Bij honden en katten: anti-braak.

Dosering:
Hond en kat:
3 tot 4 maal daags 0.1-0.4 mg/kg, ofwel 0.1-0.4 ml/kg.

Knaagdieren, konijnen:
3 tot 4 maal daags 0.5-1 mg/kg, ofwel 0.5-1 ml/kg.

Doeldier: Honden, katten, knaagdieren, konijnen.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten. Liefst 30 minuten voor de maaltijd geven.

Bijwerkingen: Sufheid, obstipatie, diarree. Neurologische verschijnselen (verlies van nauwkeurige beweging). Gedragsveranderingen.

Contra-indicatie: Darmobstructie, darmperforatie. Maagdarmbloeding, alvleesklierontsteking en epilepsie.

Overdosering: Gedragsveranderingen, stijfheid ledematen.

Opmerking: Indien Primperan samen met Zitac gegeven wordt, dan is het advies Primperan 30 minuten voor de maaltijd te geven, en de Zitac 15 minuten voor de maaltijd.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.