Previcox

Werkzame stof: Firocoxib.

Indicatie: Verlichting van pijn en ontsteking bij arthrose bij honden.

Dosering: 1 maal daags 5 mg/kg .

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Braken en diarree. Bloedverlies via ontlasting. Niet eten, slomer worden.

Contra-indicatie: Lacterende of drachtige teven. Niet bij dieren jonger dan 10 weken. Geen corticosteroïden of andere NSAID´s gelijktijdig gebruiken.

Alleen gelijktijdig met ace-remmer (medicatie voor onder andere het hart) in overleg met dierenarts.
Niet bij katten.

Overdosering: Braken en diarree. Bij overdosering van meer dan 4 maal de toegewezen hoeveelheid: contact opnemen met een dierenarts.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.