Polaramine

Werkzame stof: Dexchloorfeniramine.

Indicatie: Anti-allergie, voor symptomatische jeukbestrijding.

Dosering: Hond en kat: 0,5-1 mg/kg 2dd.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Slaperigheid, maagdarmstoornissen, moeite met plassen, vergrote pupillen.

Overdosering: Moeilijk ademen, slaperig worden, neurologische verschijnselen.

Opmerking: Polaramine is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.