Penny weer deels aan het werk

Onze assistente en kattentrimster Penny Kieft is weer deels aan het werk. Ze is nog aan het revalideren van een breuk in haar rugwervel. Ze zal langzaam aan weer beginnen met het trimmen van katten.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.