Openingstijden tijdens de feestdagen

Op maandag 24 december sluiten we om 17.00 uur.
Eerste en tweede kerstdag zijn we gesloten.
Maandag 31 december sluiten we om 17.00 uur.
Nieuwjaarsdag zijn we gesloten.
De andere dagen zijn we gewoon geopend. De bezetting van dierenartsen en assistentes is tijdens de kerstvakantie lager dan normaal. Wilt u hier rekening mee houden met het maken van afspraken voor consulten en trimmen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.