Ondansetron

Werkzame stof: Ondansetron 4 mg.

Indicatie: Medicatie tegen misselijkheid en braken.

Dosering: 1 tot 2 maal daags 0.5-1 mg/kg.

Doeldier: Hond en kat.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Bij mensen: obstipatie en hoofdpijn. Bij dieren geen bijwerkingen bekend.

Contra-indicatie: Intestinale obstructie. Langere werking bij leverproblemen. Voorzichtigheid bij Collies.

Opmerking: Ondansetron is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Bij mensen wordt het gebruikt tegen misselijkheid door chemotherapie. Bij honden en katten is gebleken dat het ook werkzaam is tegen braken en misselijkheid. Het wordt met name gebruikt als de andere anti-braak medicatie onvoldoende effectief is.

Dit medicijn is niet geregistreerd voor honden en katten, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij deze dieren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.