Omeprazol

Werkzame stof: omeprazol.

Indicatie: maag zuur remmer.

Dosering:
Hond: 1 maal daags 0,5-1,5 mg/kg, maximaal 8 weken.
Kat: 1 maal daags 0,75-1 mg/kg, maximaal 8 weken.

Doeldier: kat en hond.

Bijwerkingen: misselijkheid, diarree, verhoogde kans op blaasonsteking.

Contra-indicatie: geen, dosering aanpassen bij nier- of leverlijden.

Bewaring: beneden 25ºC.

Opmerking: Omeprazol is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.