Norvasc

Werkzame stof: Amlodipine.

Indicatie: Bloeddruk verlaging.

Dosering:
Hond:
Startdosering 1-2 maal daags 0,05-0,1 mg/kg, eventueel verhogen tot 0,4 mg/kg.

Kat:
0,625-1,25 mg 1dd.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Hartritmestoornissen. Langzamer kloppen hart.

Contra-indicatie: Decompensatie van het hart. Te lage bloeddruk.

Overdosering: Te lage bloeddruk.

Opmerking: De suspensie die we voor katten maken bevat altijd 1mg/ml. De suspensie is maximaal 30 dagen in de koelkast houdbaar.

Vaak wordt Norvasc® gecombineerd met Atenolol® voor optimale bloeddrukdaling.

Norvasc is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.