Nizoral

Werkzame stof: Ketoconazol.

Indicatie: Antimycoticum voor behandeling schimmels en Malassezia. Tevens behandeling van coccidiomycosis, blastomycosis, histoplasmosis, aspergillosis, cryptococcocis en candida.

Dosering:
Hond:
2 tot 3 maal daags 5 tot 10 mg/kg 10 dagen elke dag geven, daarna 10 dagen om de dag.

Bij onvoldoende effect: 2 maal daags 5 – 10 mg/kg voor 30 dagen.

Kat:
2 tot 3 maal daags 5 tot 10 mg/kg.

Konijn:
10 tot 40 mg/kg per dag voor 14 dagen.

Toedieningswijze: Oraal, na de maaltijd geven.

Bijwerkingen: Anorexie. Braken. Veranderingen haarkleur. In hoge dosering giftig voor lever.

Contra-indicatie: Leverfalen.

Opmerking: Nizoral is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Bij mensen wordt het gebruikt bij schimmelinfecties. Dit medicijn is niet geregistreerd voor honden, katten en konijnen, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij deze dieren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.