Nieuwsbrief september 2022

 

Beste lezer,

Bijgaand de nieuwsbrief van Dierenkliniek Kenaupark.

De schoolvakanties zijn weer voorbij en veel mensen zijn weer aan het werk. We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte over onze personele bezetting. Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft gelezen, hadden we meerdere vacatures open staan om ons team verder uit te breiden. Alle vacatures zijn ondertussen vervuld.

Veel lees plezier, heeft u vragen of opmerkingen dan horen we het graag.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jan Willem Baljet; logeren
  • Niet eten, kan gevaarlijk zijn
  • Jatgedrag 
  • Dit zijn de trucs! Wat eten voor katten smakelijk maakt
  • Kennismaken met de muis
  • Nieuwe medewerkers
  • Wist u dat..

Lees hier de nieuwsbrief van september.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.