Nieuwsbrief maart 2022

 

Beste lezer,

Bijgaand de nieuwsbrief van Dierenkliniek Kenaupark.

We hebben avondspreekuur op maandag en donderdag avond. Vanaf 1 november 2021 is er een nieuwe registratieplicht voor honden, als u een hond aanschaft moet deze een chip en paspoort hebben. Als de hond uit het buitenland komt, moet er een importmelding door een dierenarts gedaan worden.

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen we het graag.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jitta van Leuverden; zomaar een dag
  • Corona maatregelen
  • Tumoren in de bek bij de hond
  • Senioren hond
  • De innerlijke klok van katten
  • Geit als huisdier
  • Het woord is aan...
  • Wist u dat..

Lees hier de nieuwsbrief van maart.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.