Nieuwsbrief maart 2021

 

Beste lezer,

Bijgaand de nieuwsbrief van Dierenkliniek Kenaupark.

Wij wensen u veel lees plezier, heeft u vragen of opmerkingen dan horen we het graag.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jan Willem Baljet; in voor en tegenspoed
  • Maligne lymfoom
  • Maakt het voor een hond uit waar je hem aait
  • Astma bij de kat
  • Hoe goed ziet een vogel?
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van maart.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.