Nieuwsbrief juni 2019

 

Beste lezer,

we maken onze maandelijkse nieuwsbrief in een andere omgeving.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jan Willem Baljet; hondenbank
  • Juni chipmaand
  • Kind + hond = dreamteam
  • Welke levensmiddelen zijn giftig voor katten?
  • Communicatie van de hamster
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van juni.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.