Nieuwsbrief juni 2018

 

Beste lezer,

we maken onze maandelijkse nieuwsbrief in een andere omgeving.

In deze nieuwsbrief:

  • Mee op vakantie
  • Een hond kan nooit verkeerd gedrag vertonen
  • Een jong katje leert
  • Madenziekte bij het konijn
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van juni.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.