Nieuwsbrief juli 2018

 

Beste lezer,

we maken onze maandelijkse nieuwsbrief in een andere omgeving.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jan Willem Baljet; Jacky
  • Gratis fotoshoot van uw huisdier
  • Actie; gratis natvoedingspakket urinary en sparen voor een speelcircuit
  • Leishmania
  • Wisselen melkgebit
  • Wat spookt een kat buiten allemaal uit?
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van juli.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.