Nieuwsbrief januari 2021

 

Beste lezer,

Bijgaand de nieuwsbrief van Dierenkliniek Kenaupark.

Wij wensen u veel lees plezier, heeft u vragen of opmerkingen dan horen we het graag.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jan Willem Baljet; schaamte
  • Maligne histiocytose
  • Opeens vergeet hij alles
  • Tablet ingeven bij de kat
  • Huidklachten bij de cavia
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van januari.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.