Nieuwsbrief december 2018

 

Beste lezer,

we maken onze maandelijkse nieuwsbrief in een andere omgeving.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jan Willem Baljet; Mevrouw Münchhausen by proxy
  • Waarom is chocolade gevaarlijk voor dieren
  • Schijnzwangerschap
  • Feestdagen
  • 6 fabels over parkieten
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van december.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.