Nieuwsbrief augustus 2019

 

Beste lezer,

Bijgaand de nieuwsbrief van Dierenkliniek Kenaupark.

Wij wensen u veel lees plezier, heeft u vragen of opmerkingen dan horen we het graag.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jan Willem Baljet; voor eeuwig
  • Mee op vakantie
  • Lichaamshouding van de hond tijdens het spel
  • Vakantiestress
  • Zomer, zon, zonnesteek
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van augustus.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.