Nieuwsbrief april 2019

 

Beste lezer,

we maken onze maandelijkse nieuwsbrief in een andere omgeving.

In deze nieuwsbrief:

  • Column Jan Willem Baljet; Coolejoelendejoep
  • Wat als uw hond pijn heeft?
  • Mijn hond kan niet alleen thuis zijn
  • Kat en baby
  • Heeft een cavia vitamine C nodig?
  • Wist u dat...

Lees hier de nieuwsbrief van april.

Veel leesplezier!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.