Mirtazapine

Werkzame stof: Mirtazapine 15 mg.

Indicatie: Eetlustopwekker bij katten. Tevens werking tegen misselijkheid en braken.

Dosering: Om de 72 uur 1/8 – 1/4 tablet per kat ingeven.
Nierfalen: om de dag 1/8 tablet gedurende 3 weken.

Doeldier: Kat.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Onbekend.

Contra-indicatie: Dieren onder 6 maanden leeftijd. Voorzichtigheid bij nierfalen en leverfalen. Dracht. Zogende kittens. Suikerziekte. Verhoogde oogdruk.

Overdosering: Sloomheid, sedatie.

Opmerking: Mirtazapine is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Bij mensen wordt het gebruikt tegen depressies. Bij katten is gebleken dat het een sterke eetlustopwekker is, met weinig bijwerkingen. Tevens werkt het als anti-braak en anti-misselijk medicatie.

Dit medicijn is niet geregistreerd voor katten, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij katten.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.