Microlax

Werkzame stoffen: natriumlaurylsulfoacetaat, natriumcitraat, sorbitol

Indicatie: obstipatie (niet kunnen poepen door harde ontlasting)

Dosering: 1 tube per keer, niet herhalen zonder overleg met arts

Doeldier: hond en kat

Toedieningswijze: rectaal, tuitje gladmaken en in de anus brengen. Daarna tube leegknijpen.

Bijwerkingen: Bloedverlies endeldarm.

Contra-indicatie: Bloedverlies uit anus, ontsteking van de endeldarm

Bewaring: bij kamertemperatuur (15-25 ºC)

Opmerking: Microlax is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.