Metoclopramide

Samenstelling: Metoclopramidehydrochloride® 10 mg.

Doeldieren: Hond en kat.

Indicatie: Anti-braak middel, versnelt maaglediging, vermindert terugkomen van eten uit maag, verbetert darmmotiliteit.

Dosering: 0,5 mg/kg verdeeld over 2-3 giften.
Hond:
3dd 1 tablet per 30 kg

Kat:
3dd ¼ tablet per 5 kg kat.

Bijwerkingen: Sufheid, obstipatie, diarree, neurologische verschijnselen (verlies van nauwkeurige beweging). Gedragsveranderingen.

Contra-indicatie: Darmobstructie, darmperforatie, maagdarm bloeding, pancreas ontsteking.

Opmerking: Indien Emeprid® samen met Zitac® gegeven wordt:

  • een half uur voor de maaltijd Emeprid® geven.

  • een kwartier voor de maaltijd Zitac® geven.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.