Marbocyl

Samenstelling: Marbofloxacine.

Indicatie: Antibioticum voor onder andere huidinfecties, luchtweginfecties en urineweginfecties.

Dosering: Hond en kat: 2 mg/kg
Gedurende minimaal 5 dagen ingeven. Kuur altijd afmaken!!

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Braken, diarree, hyperactief.

Contra-indicatie: Honden van grote reuzenrassen onder de 1 jaar en groeiende dieren, dieren kleiner dan 800gram.

Overdosering: Braken, diarree, opzwellen hoofd.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.