Maatregelen coronavirus

Per bezoek aan onze kliniek mag er maar 1 persoon naar binnen!

Desinfecteer uw handen met onze automatische dispenser rechts naast de ingangsdeur van de wachtkamer. Daarna liever niet meer uw telefoon gebruiken.

Binnen de kliniek is een mondkapje verplicht. Dus ook bij de balie (ook bij afhalen medicatie en voer) en in de wachtkamer. Heeft u deze zelf niet, dan krijgt u er 1 van ons gratis bij de balie.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.