Losec mups

Werkzame stof: omeprazol.

Indicatie: maag zuur remmer.

Doeldier: kat en hond.

Dosering:
Hond: 1 maal daags 0,5-1,5 mg/kg, maximaal 8 weken.

Kat: 1 maal daags 0,75-1 mg/kg, maximaal 8 weken.

Bijwerkingen: misselijkheid, diarree, verhoogde kans op blaasonsteking.

Contra-indicatie: geen, dosering aanpassen bij nier- of leverlijden.

Bewaring: beneden 25ºC.

Opmerking: Losec mups is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.