Lanoxin

Werkzame stof: Digoxine.

Indicatie: Decompensatie van het hart en te snel kloppen van het hart.

Dosering: De dosering behoort te gebeuren op het te verwachten gewicht voor het dier, dus eigenlijk zonder vet. Soms wordt digoxine dan ook per oppervlakte van het dier gedoseerd.
Hond:
0,025 mg/kg verdeeld over 2-3dd.

Kat:
0,005-0,008 mg/kg verdeeld over 2dd.

De juiste dosering dient vastgesteld te worden door middel van bepaling van het digoxine-niveau in het bloed. Deze bloedafname dient minimaal 6 uur na digoxine gift te gebeuren.

Overdosering: Braken, diarree, sloomheid, niet eten. Hartritmestoornissen. Indien deze symptomen zich voordoen, dient u direct te stoppen met de medicatie en contact met ons op te nemen.

Contra-indicatie: Slechte nierfunctie, leverfalen, electrolyten stoornissen.

Opmerking: Indien gecombineerd met andere medicijnen dient de dosering Lanoxin® vaak verlaagd te worden.

Lanoxin is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

Niet gebruiken samen met: Zitac, Digoxine, Ketoconazol, Tylosine.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.