Kesium

Kesium hond bijsluiter fabrikant

Werkzame stof: Amoxicilline en Clavulaanzuur.

Indicatie: Bacteriële infecties veroorzaakt door voor dit antibioticum gevoelige bacteriën, zoals bijv Staphylococcen, Streptokokken, E. Coli, Pasteurella, Proteus, Salmonella, Clostridium.

Met name huidinfecties, urineweginfecties, luchtweginfecties, darminfecties, mondslijmvliesinfecties.

Dosering:
Hond en kat:
2 maal daags 12.5 mg/kg (=10 mg Amoxicilline en 2.5 mg Clavulaanzuur).

Bij hardnekkige infecties dosering verdubbelen.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Braken, diarree, anorexie. Overgevoeligheidsreacties.

Contra-indicatie: Overgevoeligheid voor penicillinen. Kleine planteneters (konijnen, cavia´s).

 

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.