Juni chipmaand

In de chipmaand juni, kunt u uw huisdier bij ons laten chippen en registreren voor €27,50. Wij zorgen ervoor dat de chip geregistreerd wordt bij de ndg, Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren. Een identificatiechip is een kleine transponder, ongeveer zo klein als een rijstkorrel, die bij uw dier onderhuids wordt ingebracht. Deze identificatiechip heeft een uniek nummer en is gemakkelijk af te lezen met een speciaal apparaat (chipreader). Het unieke nummer wordt gekoppeld aan uw persoonlijke contactgegevens die worden opgeslagen in een centrale database. Lees verder...

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.