Juni is Chipmaand

Om uw dier te laten chippen kunt u bij ons een afspraak maken. U kunt daarvoor bellen op telefoonnummer: 023-5310880.

Meer informatie over het chippen, kunt u hier verder lezen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.