Jaylinn en Brenn zijn geboren


Priscilla is bevallen van een dochter Jaylinn! 


Gwen is bevallen van een zoon Brenn!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.