Huisregels per 6 november 2021

Volg aanwijzingen van het personeel op.

  • Mondkapje is verplicht.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • 1 persoon per bezoek mee naar binnen.
  • Houd u aan de hygiëneregels: schud geen handen, hoest of nies aan de binnenkant van uw elleboog.
  • Houd voldoende afstand.
  • Probeer uw bezoek zo kort mogelijk te houden.

(versie 6 november 2021)

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.