Huisregels per 28 juni 2021

Volg aanwijzingen van het personeel op.

  • Mondkapje is verplicht.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • 1 persoon per bezoek mee naar binnen.
  • Houd u aan de hygiëneregels: schud geen handen, hoest of nies aan de binnenkant van uw elleboog.
  • Houd 1,5 meter afstand in acht.

(versie 28 juni 2021)

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.