Huisregels per 16 september 2021

Volg aanwijzingen van het personeel op.

  • Mondkapje is verplicht in de behandelkamer.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Bij voorkeur 1 persoon per bezoek mee naar binnen.
  • Houd u aan de hygiëneregels: schud geen handen, hoest of nies aan de binnenkant van uw elleboog.

(versie 16 september 2021)

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.