Huisregels per 15 mei 2022

Volg aanwijzingen van het personeel op.

  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Houd u aan de hygiëneregels: schud geen handen, hoest of nies aan de binnenkant van uw elleboog.

(versie 15-5-2022)

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.