Huisdieren en corona

De kans dat huisdieren besmet raken met het coronavirus is erg klein. Lees in dit artikel wat er bekend is over corona en huisdieren.

Kunnen huisdieren besmet raken met het nieuwe coronavirus?

De kans is erg klein dat huisdieren besmet raken met het coronavirus. Er zijn enkele meldingen van honden en katten in Hongkong, New York en België die positief getest zijn op het virus. Ook in Nederland zijn enkele honden en katten besmet geweest met het virus. Daarnaast zijn er experimentele onderzoeken gedaan waarbij dieren opzettelijk zijn besmet met het virus. Het is gebleken dat naast honden en katten ook fretten, hamsters en konijnen geïnfecteerd kunnen raken. Er zijn nog geen natuurlijke besmettingen van fretten, hamsters of konijnen bekend.

Hoe kunnen huisdieren het virus oplopen?

Het is onbekend hoe huisdieren het virus kunnen oplopen. De 2 honden in Hongkong en de katten in België en New York waren van COVID-19-patiënten. Ook de honden in Nederland waren van patiënten met het coronavirus. Enkele Nederlandse katten waren aanwezig op nertsenbedrijven waar eerder besmettingen bij nertsen waren gevonden. Het is niet bekend hoe zij de infectie hebben opgelopen.

Kunnen (huis)dieren het virus overdragen naar dieren of mensen?

De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. En op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.
In Nederland wordt onderzoek gedaan naar mogelijke dier-op-mensbesmettingen. 

Wat zijn de ziekteverschijnselen van het coronavirus bij huisdieren?

Het aantal dieren dat het coronavirus heeft is zo klein, dat het onbekend is wat de ziekteverschijnselen kunnen zijn. De enkele zieke dieren waarbij het virus is vastgesteld hadden benauwdheids- en/of diarreeklachten.

Kan ik mijn zieke huisdier laten testen op het coronavirus?

Ja, het is mogelijk om uw huisdier te laten testen. Volksgezondheidsorganisaties en dierenartsen zijn het erover eens dat de overdracht van het SARS-CoV-2 virus voornamelijk van mens tot mens plaatsvindt en adviseren om asymptomatische (zonder ziekteverschijnselen) huisdieren niet te testen.
Dierenartsen kunnen een test aan vragen  na overleg met de nvwa (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ) en als huisdieren aan bepaalde criteria voldoen.

Kan mijn huisdier behandeld worden door de dierenarts?

Hiervoor geldt de algemene regel: als uw huisdier ziek is neemt u eerst telefonisch contact op met uw dierenarts.

Ik en mijn huisdier hebben geen klachten. Hoe kan ik voorkomen dat mijn huisdier het virus oploopt?

U hoeft geen maatregelen te nemen. Volg de standaard hygiëneregels: was uw handen regelmatig en in ieder geval nadat u een dier heeft aangeraakt. Het dier mag gewoon naar buiten.

Mijn huisdier is ziek, maar ik heb geen klachten. Wat moet ik doen?

Dan is de kans zeer klein dat uw dier corona heeft. U hoeft geen maatregelen te nemen. Volg de standaard hygiëneregels: was uw handen regelmatig en in ieder geval nadat u een dier heeft aangeraakt. Het dier mag gewoon naar buiten. Overleg zo nodig met uw dierenarts.

Ik heb klachten passend bij het coronavirus, maar mijn huisdier is niet ziek. Wat moet ik doen?

De kans is klein dat uw dier ziek wordt. Uit voorzorg worden enkele adviezen gegeven. Als u klachten heeft passend bij het coronavirus (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts), blijf dan thuis en vermijd intensief knuffelen en contact met het dier (aaien mag wel). Laat als mogelijk iemand voor het dier zorgen. Goede hygiëne is en blijft belangrijk. Het huisdier mag gewoon naar buiten. Honden van mensen met bij COVID-19 passende klachten kunnen gewoon uitgelaten worden door mensen zonder klachten. De honden mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden.  

Ik heb klachten passend bij het coronavirus en mijn huisdier is wel ziek. Wat moet ik doen?

Dan bestaat er een kleine kans dat het om een infectie van het coronavirus gaat bij het dier. Blijf thuis en vermijd intensief knuffelen en contact met het dier. Ook uw huisgenoten moeten uit voorzorg intensief contact met het zieke dier vermijden. Laat zo mogelijk iemand anders voor het dier zorgen. Goede hygiëne is extra belangrijk. Laat het dier buiten niet los rondlopen. Honden moeten zo kort mogelijk (door iemand anders) worden uitgelaten. Als het dier ernstige benauwdheids- en/of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Die beoordeelt of de klachten van het dier passen bij het coronavirus.

Mag mijn kat nog naar buiten? 

Katten en andere dieren kunnen gewoon naar buiten. Alleen zieke huisdieren van mensen met klachten of bevestigde COVID-19-patiënten moeten binnenblijven. De kans dat katten besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus onder mensen, wordt zeer klein geacht. Het grootste risico zit in de overdracht door contact tussen mensen onderling. 

Kan ik nog knuffelen met mijn huisdier?

Als u zelf geen klachten heeft kunt u gewoon met uw huisdier knuffelen. Als u verkoudheidsklachten heeft of wanneer u corona hebt kunt u beter niet met uw dier knuffelen. Als in deze situatie ook uw huisdier ziek is, moeten ook alle huisgenoten het contact met dit zieke dier zo veel mogelijk vermijden.

hond-knuffelen

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.