Hoog springen

Cavia's 25 cm hoog kunnen springen, bij het zogenaamde 'popcornen'. Bij deze uiting van een gevoel van welzijn strekken ze hun pootjes en springen ze hoog in de lucht.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.