Gedragstherapie hond

Honden zijn niet allemaal hetzelfde, net als mensen. Zelfs in dezelfde rasgroep kunnen honden verschillen van karakter. Vaak horen wij mensen zeggen; “Mijn vorige hond, van hetzelfde ras heeft dit nog nooit gedaan”. In aanleg zijn deze honden inderdaad hetzelfde. Het verschil tussen deze twee honden is echter dat zij verschillende ervaringen hebben gehad, waardoor het gedrag van deze twee honden anders is geworden. Ervaart u dit gedrag als probleemgedrag, dan is het raadzaam om er een gedragstherapeut bij te halen.

Wanneer is gedragstherapie zinvol?

Een gedragstherapeute kan helpen bij problemen met het gedrag van uw hond, zoals:

  • niet alleen thuis kunnen zijn
  • onzindelijkheid
  • agressie
  • angst
  • slopen
  • het niet willen komen
  • trekken aan de lijn

Wat is probleemgedrag?

U als eigenaar bent degene die bepaalt of uw hond probleemgedrag vertoont. Het is namelijk het gedrag van uw hond dat u als een probleem ervaart. Wat voor de een geen probleem is, kan een ander als groot probleem ervaren. Het is maar wat iemand van zijn hond verwacht of er mee wilt. Tijdens het oplossen van het probleemgedrag wordt er meer van u gevraagd dan van uw hond. U bent degene die het probleemgedrag bij uw hond moet omzetten naar gedrag wat voor u aanvaardbaar is. Uiteraard helpt de gedragstherapeut u hierbij.

Wat kunt u verwachten van de gedragstherapeut?

De gedragstherapeut komt voor een consult bij u thuis. Het is namelijk belangrijk om het gedrag en de houding van de hond in zijn eigen omgeving te observeren. Ook is het belangrijk om te zien hoe de hond zich gedraagt tegenover u en de eventuele andere gezinsleden en hoe u en uw eventuele gezinsleden met de hond omgaan.

De gedragstherapeut zal, na toestemming van u, contact opnemen met uw dierenarts. Dit om eventuele medische problemen bij uw hond te bespreken. Uw dierenarts wordt ook op de hoogte gehouden van de therapie.

Therapeutisch plan

Op basis van het gesprek en de bevindingen maakt de gedragstherapeut samen met u een therapeutisch plan. Dit bestaat onder andere uit oefeningen die passen bij uw specifieke situatie.

Duur van de therapie

Het consult duurt anderhalf tot twee uur. De ernst van het probleem bepaalt de duur van de totale gedragstherapie. U bent degene die de therapie toepast bij uw hond. Natuurlijk zal de gedragstherapeut u hierbij helpen. Soms is het nodig de gedragstherapie tussentijds bij te stellen.

Aanschaf hond

De gedragstherapeut kan u ook helpen bij de aanschaf van een pup of een oudere hond. U bent tenslotte het meest gebaat bij een hond die echt bij u en uw gezin past. De gedragstherapeut komt bij u thuis.

Algemene informatie

Dierenkliniek Kenaupark werkt samen met gedragstherapeut Marie Louise van Gastel. U kunt haar bellen voor vragen en informatie op telefoonnummer: 06-51988901. De kosten voor een consult zijn €65.00, dit is inclusief twee telefonische consulten.

 

gedrag-hond

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.