Flixotide

Werkzame stof: fluticasonpropionaat.

Indicatie: astma, (allergie van de luchtwegen).

Dosering: 2 maal daags 1 tot 2 dosissen.

Doeldier: Hond en kat.

Toedieningswijze: met behulp van een ademkamer (Aero Dawg of Aero Kat).

Bijwerkingen: zelden.

Contra-indicatie: overgevoeligheid voor corticosteroïden, acute astmatische aanval.

Bewaring: bewaren beneden 30ºC, beschermen tegen zonlicht en vorst.

Opmerking: Flixotide is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.