Flixotide

Werkzame stof: fluticasonpropionaat.

Indicatie: astma, (allergie van de luchtwegen).

Dosering: 2 maal daags 1 tot 2 dosissen.

Doeldier: Hond en kat.

Toedieningswijze: met behulp van een ademkamer (Aero Dawg of Aero Kat).

Bijwerkingen: zelden.

Contra-indicatie: overgevoeligheid voor corticosteroïden, acute astmatische aanval.

Bewaring: bewaren beneden 30ºC, beschermen tegen zonlicht en vorst.

Opmerking: Flixotide is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.