Eekhoorns 2 keer per jaar bevallen

Eekhoorns leven apart en zijn op ongeveer 10 maanden geslachtsrijp, ze hebben twee voortplantingsperioden, van januari tot maart en van mei tot juni. Verschillende mannetjes achtervolgen éénzelfde vrouwtje en proberen met haar te paren. Een eekhoorn draagt 38 dagen. In deze periode bouwt het vrouwtje haar kraamnest dat steviger is dan een gewoon nest. Per worp krijgt een vrouwtje één tot acht jongen (gemiddeld drie), de jongen worden kaal en blind geboren. Met drie weken zijn ze behaard en na vier weken gaan de ogen open. De jongen worden tien weken gezoogd, waarna ze vrij snel zelfstandig worden.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.