Dit zeggen kleine huisdieren

Piepen, murmelen en knorren: kleine huisdieren vertellen ons van alles. Om hen te kunnen begrijpen, moet je de dieren goed observeren. Kleine dieren vinden het vaak niet prettig om opgetild te worden, dus je kunt het beter op afstand doen als ze loslopen of in hun verblijf zitten.

 • Op de achterpootjes
  Als hamsters op twee pootjes rechtop staan met hun voorpootjes ontspannend hangend, dan zijn ze in een goed humeur en willen ze spelen of ontdekken. Konijnen krijgen overzicht in deze pose en bedelen op die
  manier vaak om een traktatie.
 • Dit vind ik niet leuk
  Hun ongenoegen geven konijnen aan door hun lichaam abrupt van je weg te keren. Hamsters op hun achterpootjes en met uithalende voorpoten voelen zich bedreigd. Drukken ze zich tegen de grond, dan zijn ze bang.
 • Veel tonen
  Cavia’s laten zich ook duidelijk horen aan hun baasjes. Door afwisselend hard en zacht te piepen, tonen ze boosheid of ontevredenheid. Een rustig gemurmel, dat soms overgaat in een heel zacht piepen kan juist voldoening betekenen. Het klapperen van de tanden is een dreigend gebaar. Als de dieren bang zijn, laten ze een schril fluitje horen.  
 • Ik vind jou leuk
  Sommige kleine huisideren tonen duidelijk hun vertrouwen in de mens: konijnen omcirkelen de benen van hun eigenaar of likken onze handen als ze zich veilig voelen bij ons.

Bron: Hart voor Dieren maart 2019

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.