Diazepam rektiole

Werkzame stof: diazepam 10mg/2,5 ml

Indicatie: doorbreken van een epileptische aanval

Dosering: tijdens de epileptische aanval rectaal toedienen

Doeldier: hond en kat

Toedieningswijze: dopje afbreken, daarna de tuit van de rektiole geheel rectaal inbrengen en vervolgens de rektiole leegdrukken

Bijwerkingen: slaperigheid, diarree, toename eetlust

Opmerking: diazepam is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Er is echter wel ervaring met het gebruik van dit medicijn bij huisdieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.