Dexamethason oogdruppel

Werkzame stoffen: Dexamethason

Indicatie: Afremmen van onstekingsreacties, bijvoorbeeld bij allergie of uveïtis (inwendige oogontsteking).

Dosering: 4-8 maal daags op het oog aanbrengen

Doeldier: Hond, Kat

Bijwerkingen: Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden. Gevoeligheid voor ooginfecties kan toenemen.

Contra-indicatie: Hoornvlies beschadigingen, te hoge oogdruk (Glaucoom).

Opmerking: Dexamethason oogdruppel is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

Bewaarcondities: Na openen 1 maand houdbaar. Bewaren beneden 25 ºC, niet in de koelkast.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.