Dexamethason

Werkzame stof: Dexamethason 0.5 mg.

Indicatie: Corticosteroïde ontstekingsremmer, voor ontstekingen in verschillende orgaansystemen. Auto-immuun aandoeningen. Allergische aandoeningen. Asthma.

Dosering: 0,1 mg/kg 1-3 daags
Liefst zo laag mogelijk doseren, zoals om de dag geven.

Werking is sterker dan prednisolon.

Bijwerkingen: Veel drinken en veel plassen. Veel eten. Leverfalen. Maagdarmproblemen. Vachtveranderingen. Vertraagde wondgenezing. Suikerziekte. Ziekte van Cushing.

Contra-indicatie: Infectieuze aandoeningen, suikerziekte, jonge dieren, maagzweren. Osteoporose, schimmelinfecties, hart- en nierafwijkingen en hoornvliesbeschadiging.

Overdosering: Langdurig overdoseren leidt tot ziekte van Cushing.

Opmerking: Bij langdurig geven bloedonderzoek geadviseerd.

Niet combineren met NSAID´s, zoals Rimadyl®, Metacam®, Tolfedine®, Ketofen® etc.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.