De geit als huisdier

Als u hobbymatig een geit wilt houden moet deze geïdentificeerd zijn en geregistreerd worden. Ongeacht het aantal geiten wat u wilt houden. De houder moet zich registreren en aangeven waar de dieren gehouden worden. De geiten krijgen een voorgeschreven oormerk ter identificatie.

Huisvesting

Geiten zijn groepsdieren en leven in een hiërarchie, met een sterke rangorde. Als u een nieuwe geit in de bestaande groep wilt voegen, moet u daar altijd voorzichtig mee zijn. Geiten kunnen ook hun verzorger domineren, zorg er van jongs af aan voor dat duidelijk is dat zij onder u in de orde staan. Geiten kunnen zich aan verschillende temperaturen aanpassen, maar houden niet van nattigheid. Zorg voor een stal die vocht- en tochtvrij is en voor een schuilmogelijkheid. Zorg voor een goede afrastering waarin ze niet vast kunnen komen te zitten met hun hoorns, geiten proberen altijd uit te breken. Vooral jonge geitjes verstoppen zich graag. Let er op dat ze zichzelf niet kunnen bezeren. Geiten gaan altijd op onderzoek uit, omdat ze zich anders snel vervelen. Pas op voor lichtknopjes en elektriciteitskabels, verrijk de stal en weide met zandhopen, strobalen, boomstammen of picknicktafels om op te klimmen.

Voeding

Geiten zijn herkauwers met een maagdarmkanaal dat zich heeft aangepast aan ruwvoer en plantaardig materiaal. Een geit moet onbeperkt hooi kunnen eten. Ze zijn behoorlijk kieskeurig en willen alleen schoon voer en water. Geef een brok of muesli speciaal voor geiten en liever niet schapenbrok, omdat deze te weinig koper bevat en op de lange duur tot tekorten kan leiden.

Hoe herkent u een gezonde geit:

  • zeer alert en nieuwsgierig
  • staat op alle vier zijn poten
  • heeft een glanzende vacht, zonder parasieten
  • schone ogen en neus
  • de kaak moet glad aanvoelen
  • geen bolle opgeblazen buik
  • heeft stevige keutelvormige ontlasting

geit-als-huisdier

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.