Clopidogrel

Werkzame stof: Clopidogrel.

Indicatie: Preventie van trombose bij hartfalen en hartziekte, Anti- stolling.

Dosering: 1 maal daags 0.25 tablet per kat (1 maal daags 18.75 mg per kat)

Doeldier: Kat.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Geen bekend.

Contra-indicatie: Verhoogde bloedingsneiging, maagdarmbloeding. Nier- of leverfalen, niet in combinatie met anti-stollingsmiddel.

Overdosering: Bloedingen.

Opmerking: Bij katten met hartfalen is het ingeven van de tablet belangrijk, zolang de gift niet teveel stress met zich meebrengt. Anders is het beter de stress te voorkomen en de tablet niet te geven.

Clopidogrel is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor katten, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij katten.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.