Clomicalm

Werkzame stof: Clomipramine

Indicatie: Ter ondersteuning van gedragsproblemen, zoals onzindelijkheid (sproeien), angst.

Dosering:
Hond:
2 maal daags 1-2 mg/kg

Kat:
1 maal daags 0.25-1 mg/kg

Bijwerkingen: Braken (kan worden verminderd door samen met eten te geven), anorexie, sloomheid.

Toedieningswijze: oraal, met of zonder eten.

Contra-indicatie: Hartproblemen, epilepsie, mannelijke fokdieren, glaucoom, dracht constipatie en hartritmestoornissen. Dieren jonger dan 6 maanden voorzichtig doseren.

Opmerking: Clomicalm® moet minimaal 3 weken gegeven worden voordat het effect ervan beoordeeld kan worden. Dit heeft met name te maken met het instellen van een nieuw evenwicht van de hormoonbalans in het lichaam.
Clomicalm is een product, geregistreerd voor honden, maar wordt al wel lange tijd veilig gebruikt bij katten.
Kan de werkzaamheid van andere medicijnen beïnvloeden.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.