Cerenia

Werkzame stof: Maropitant

Indicatie: Behandeling en preventie van braken, ook braken door chemotherapie. Reisziekte.

Doeldier: Hond.
Cerenia is (nog) niet geregistreerd voor katten, maar wordt al wel regelmatig gebruikt bij katten zonder bijwerkingen.

Dosering:
Hond:
Braken: 1 maal daags 2 mg/kg tot 5 dagen achter elkaar. Vanaf 8 weken leeftijd.

Reisziekte: 8 mg/kg 1 tot 12 uur voor vertrek. Maximaal 2 dagen achter elkaar geven. Vanaf 16 weken leeftijd.

Kat:
Braken: 1 maal daags 1 mg/kg tot 5 dagen achter elkaar.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Bij gift op nuchtere maag soms braken, beter om met snack te geven.

Contra-indicatie: Niet bij dracht en lacterende teven. Niet onder 16 weken leeftijd. Voorzichtigheid bij leveraandoeningen.

Overdosering: Overmatig speekselen en waterige faeces.

Let op: de tablet kan niet uit de blister worden gedrukt. Daarmee beschadigt u de tablet. De blister moet worden open getrokken.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.