Carbachol

Werkzame stof: Carbachol.

Indicatie: Blaasatonie, ofwel spierspanningsverlies van de blaas. Verhoogt spierspanning van gladde spierweefsel van maag, darm, urinewegen, blaas en galblaas.

Dosering: 3 maal daags 0,03 mg/kg

Doeldier: Kat en hond.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Extra voorzichtig gebruiken bij stoornissen maagdarmkanaal. Lage bloeddruk. Diarree, speekselvloed. Benauwdheid. Spierkrampen.

Contra-indicatie: Dracht. Lactatie. Te langzaam kloppend hart. Hartritmestoornissen. Luchtwegaandoeningen. Hyperthyreoïdie.

Opmerking: Carbachol is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren. Niet in combinatie geven met medicijnen die inwerken op het spierweefsel.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.