Calmivet

Werkzame stof: Acepromazine.

Indicatie: kalmerend effect bij diergeneeskundig onderzoek of transport; Calmivet wordt onder andere gebruikt in het geval van reisziekte of voor (operatieve) ingrepen; als ondersteuning bij behandeling van agressief gedrag.

Dosering:
Hond:
1,25-5 mg per kg lichaamsgewicht.

Kat:
2,5-2 mg per kg lichaamsgewicht.

Het effect van de toegediende dosis treedt na ca. één uur op. Indien nodig kan de toediening na 3 tot 6 uur worden herhaald. Houdt uw huisdier goed in de gaten en laat hem niet los buiten. U mag uw huisdier niet te lang alleen laten. Uw huisdier kan tot 1 dag na de toediening suf blijven

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Bloeddruk verlaging, afkoeling, versnellen hartslag, verhogen bloedsuiker, opwinding, te laag aantal bloedplaatjes;

Bij katten: trillen, beven, sloomheid, spierslapte, verdwijnen oprichtreflex.

Overdosering: Epilepsie.

Contra-indicatie: Lage bloeddruk, hartpatiënten, bloedarmoede, epilepsie, overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen (fenothiazinen), leverziekte, boxers, dieren <3kg, vuurwerkangst (acepromazine remt geen angst).

Waarschuwingen: Niet toedienen samen met choline-esteraseremmers zoals organische fosforverbindingen (insecticiden) en procaine-HCl. Niet toedienen aan katten lichter dan 1 kg; niet toedienen aan honden lichter dan 2,5 kg.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.